هر آن چه سخت….(8)

در واقع منتظر چه هستیم؟ مسلما منتظر پاسخ جدیدی به این پرسش قدیمی:»قابیل،برادرت هابیل کجاست؟»

استانیسلاو یرژی لتس

آفوریسم های(گزینه گویی) استانیسلاو یرژی لتس بی نظیرند،اومانیستی و این دنیایی… با ترجمه امید مهرگان،نشر فرهنگ صبا…

Advertisements