هر آن چه سخت….(8)

در واقع منتظر چه هستیم؟ مسلما منتظر پاسخ جدیدی به این پرسش قدیمی:»قابیل،برادرت هابیل کجاست؟»

استانیسلاو یرژی لتس

آفوریسم های(گزینه گویی) استانیسلاو یرژی لتس بی نظیرند،اومانیستی و این دنیایی… با ترجمه امید مهرگان،نشر فرهنگ صبا…

Advertisements

درخشش ابدی یک ذهن پاک(2)

اگه زنگه درو زدن، وقتی رفتی درو باز کنی همیشه فکر کن یه قاتل پشت دره، خوش شانسی اگه اون فقط یه دزد باشه

آلفاویل،گدار