هر آن چه سخت….(10)

وقتی از توماس کارلایل درباره‌ی اهمیت کاربردی اندیشه‌های انتزاعی پرسیدند، جواب داد:« زمانی مردی بود به نام روسو که کتابی نوشت که جز اندیشه‌های انتزاعی چیزی در آن نبود، چاپ دوم آن کتاب را با پوست کسانی که به چاپ اول خندیده بودند، جلد کردند»

فلسفه‌ی سیاسی، دیوید میلر، بهمن دارالشفاییتوماس کارلایل

Advertisements